Fen Bilimleri Enstitüsü

2018-2019 Güz Dönemi Lisansüstü Başvuru Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemleri

19/07/2018 13:56:32 - 24/07/2018 13:56:32 - 4459 Okunma

Enstitümüz 2018-2019 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları https://obs.klu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/ adresinde ve aşağıdaki listelerde açıklanmıştır. İlgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler aşağıda belirtilen gerekli evraklarla 23-27 Temmuz 2018 tarihlerinde şahsen ve/veya noter vekâleti ile kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıracak olan öğrencilerin öğrenim ücretlerini (1.750,00 ), Ziraat Bankası ATM’lerinden listede belirtilen öğrenci numaralarına yatırmaları gerekmektedir. (Öğrenim ücreti, 3 dönem boyunca kayıt yenileme tarihleri arasında belirtilen şekilde yatırılacaktır.).

Başvuru Sonuçları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Fizik Doktora Programı

Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı

Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Önemli Notlar:

1- Kesin kayıt işlemleri şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracılığı ile enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır.  Posta yolu ile kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

2- Kesin kayıt sırasında; öğrencilerin istenilen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmesi zorunludur. Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz edemeyen enstitümüze online olarak başvuru bilgileriyle, alınan belgeler arasında farklılıklar bulunan adayların kesin kayıt işlemi yapılmaz, gerçek dışı bilgilere göre kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin kayıtları silinir.

3- Kesin kayıt işlemleri sırasında istenilen evrakların asılları ibraz edildiği takdirde adayların yanında bulunduracakları ilgili belgelerin birer adet fotokopileri enstitümüz tarafından onaylanarak kabul edilecektir.

4- Kayıt hakkı kazanıp da kesin kayıt dönemi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, bir defaya mahsus olmak üzere, 27 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimi itibariyle boş kalan kontenjanlar yayınlanacak olup; yedek adaylar 30 Temmuz–01 Ağustos 2018 tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecektir. (Yedek olarak ilan edilen adaylar, istenilen belgelerle enstitümüze gelerek başvuru yapmalıdırlar.)

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Lisansüstü Ön Kayıt Formu (başvuru sisteminden alınacak olan form, imzalı) ,
 2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı/noter onaylı sureti  ve 1 adet fotokopisi),
 3. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı/noter onaylı sureti  ve 1 adet fotokopisi)(Doktora Programları için),
 4. Lisans Transkript Belgesi (aslı/noter onaylı sureti  ve 1 adet fotokopisi),
 5. Yüksek Lisans Transkript Belgesi (aslı/noter onaylı sureti  ve 1 adet fotokopisi)(Doktora Programları için),
 6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi Çıktısı (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için),
 7. Yabancı dil durumunu belirtir belge (YDS, YÖKDİL)(Doktora Programları için),
 8. T.C. Kimlik Kartı (aslı ve 1 adet fotokopisi) ,
 9. Hizmet Belgesi (Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda Araştırma Görevlisi ve/veya ÖYP kapsamında görev yapanlar için),
 10. 5 adet vesikalık fotoğraf,
 11. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı),
 12. Askerlik İşlemleri Başvuru Formu (Tıklayınız).

(Aslı istenilen belgelerin fotokopisi enstitümüzce onaylandıktan sonra asılları geri verilecektir.)

 

2018-2019 Güz Dönemi Lisansüstü Başvuru

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.