Fen Bilimleri Enstitüsü

Biten Tezler

20/07/2018 12:28:37 - 12/02/2019 12:28:37 - 551 Okunma

Adı Soyadı

Program

Tez Danışmanı

Süleyman AYDIN

İnşaat Müh. Tezli YL

Doç. Dr. Kanat Burak BOZDOĞAN

Çok Katlı Yapıların Sistem Kritik Burkulma Yüklerinin Diferansiyel Dönüşüm Yöntemi ile Bulunması

Sibel DURSUN

Enerji Sistemleri Müh. Tezli YL

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOCABEY

Biyokütle-Rüzgar-Güneş Hibrit Güç Üretim Sistemi Kullanılarak Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesinin Tekno-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Zeynep Açelya KURT

Fizik Tezli YL

Doç. Dr. Serpil AKÖZCAN

Radyoterapi Uygulamalarında Termolüminesans Dozimetriler ile Doz Dağılımlarının İncelenmesi

Mehlike Beste ÖZTÜRK

Fizik Tezli YL

Doç. Dr. Serpil AKÖZCAN

Dereköy, Kapıkule Ve Pazarkule Sınır Bölgeleri Arasındaki Topraklarda Gama Radyınüklid Dağılımın İncelenmesi ve Doz Dağılımının Hesaplanması

Gökhan ZEKA

Enerji Sistemleri Müh. Tezli YL

Dr. Öğr. Üyesi Engin HÜNER

Eksenel Akıllı Sabit Mıknatıslı Alternatörlerde Kutup Açısı ve Kutup Adımının Makine Performansına Etkisinin İncelenmesi

Halil MUTLUBAŞ

Enerji Sistemleri Müh. Tezli YL

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Ömer ÖZDEMİR

Kitosan Mikrodalga Destekli Biyodizel Üretimi

Ziya KAYI

Enerji Sistemleri Müh. Tezli YL

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOCABEY

Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinin Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi

Hakan KISSABOYLU

Elektrik-Elektronik Müh. Tezli YL

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÜSTÜNEL

Designing a Medical Training Simulation With a 6DOF Force Feedback Haptic Device in Virtual Reality Environments.

İlker TULGA

İnşaat Müh. Tezli YL

Dr. Öğr. Üyesi Kadir KILINÇ

Endüstriyel Atıkların Çimento Yerine İkame Edilmesi İle Oluşturulan Beton Numunelerinin Mühendislik Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi

Caner Yahya BOYAR

Kimya Tezli YL

Doç. Dr. Meryem ÇAMUR

Yeni Tür Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik Özelliklerinin Araştırılması

Barış Can KÖRÜKÇÜ

Kimya Tezli YL

Doç. Dr. Cemile ÖZCAN

Ergene-Meriç Nehirleri ve Baraj Suyu ile Sulanan Çeltik Alanlarındaki Su, Sediment ve Pirinçteki Bazı Metal Kalıntılarının Spektroskopik Yöntemlerle Ayrıştırılması.

Cihan TORLAK

Kimya Tezli YL

Doç. Dr. Cemile ÖZCAN

İki Farklı Ph Ortamında Yetiştirilen Ayçiçeği Bitkisinde Herbisit Olarak Kıllanılan İmazamoks ile Ağır Metal Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Sultan Mehtap İZMİRLİ AYAN

Enerji Sistemleri Müh. Tezli YL

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin TOYLAN

Fotovoltaik Sistemin Yapay Zeka Algoritması ile Güç Tahmini

Hasanali GÖKTAŞ

Enerji Sistemleri Müh. Tezli YL

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOCABEY

Türkiye’deki Hidroelektrik Santralların (HES) Pompaj Depolamalı Sistemlere Dönüştürmede Uygulanabilirliklerinin İncelenmesi

Hüseyin TARLAK

Elektrik-Elektronik Müh. Tezli YL

Dr. Öğr. Üyesi Evren İŞEN

Elektrikli Araçlar İçin İki Yönlü Şarj Devresi Tasarımı

Engin SÜRÜCÜ

İnşaat Müh. Tezli YL

Dr. Öğr. Üyesi Kadir KILINÇ

Potasyum Humat İlaveli Laboratuvar Ortamında Hazırlanan Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar ile Üretilen Harçların Mekanik ve Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi

Fatih GÖKSEL

Elektrik-Elektronik Müh. Tezli YL

Dr. Öğr. Üyesi Sena Esen BAYER KESKİN

Geniş Bant Durduran İki Frekans Seçici Yüzeyin Tasarımı

Birol KOYUNCU

Kimya Tezli YL

Doç. Dr. Meryem ÇAMUR

2-Bromo-4,5-Dimetoksibenziloksi Sübstitüe Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi

Tez

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.