Fen Bilimleri Enstitüsü

Biten Tezler

20/07/2018 17:23:02 - 31/07/2019 17:23:02 - 1822 Okunma

 

 

1

Adı-Soyadı

Süleyman AYDIN

Programı

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Kanat Burak BOZDOĞAN

Tez Adı

Çok Katlı Yapıların Sistem Kritik Burkulma Yüklerinin Diferansiyel Dönüşüm Yöntemi ile Bulunması

2

Adı-Soyadı

Sibel DURSUN

Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOCABEY

Tez Adı

Biyokütle-Rüzgar-Güneş Hibrit Güç Üretim Sistemi Kullanılarak Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesinin Tekno-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

3

Adı-Soyadı

Zeynep Açelya KURT

Programı

Fizik Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Serpil AKÖZCAN

Tez Adı

Radyoterapi Uygulamalarında Termolüminesans Dozimetriler ile Doz Dağılımlarının İncelenmesi

4

Adı-Soyadı

Mehlike Beste ÖZTÜRK

Programı

Fizik Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Serpil AKÖZCAN

Tez Adı

Dereköy, Kapıkule ve Pazarkule Sınır Bölgeleri Arasındaki Topraklarda Gama Radyınüklid Dağılımın İncelenmesi ve Doz Dağılımının Hesaplanması

5

Adı-Soyadı

Gökhan ZEKA

Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Engin HÜNER

Tez Adı

Eksenel Akıllı Sabit Mıknatıslı Alternatörlerde Kutup Açısı ve Kutup Adımının Makine Performansına Etkisinin İncelenmesi

6

Adı-Soyadı

Halil MUTLUBAŞ

Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Ömer ÖZDEMİR

Tez Adı

Kitosan Mikrodalga Destekli Biyodizel Üretimi

7

Adı-Soyadı

Ziya KAYI

Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOCABEY

Tez Adı

Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinin Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi

8

Adı-Soyadı

Hakan KISSABOYLU

Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÜSTÜNEL

Tez Adı

Designing a Medical Training Simulation With a 6DOF Force Feedback Haptic Device in Virtual Reality Environments.

9

Adı-Soyadı

İlker TULGA

Programı

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Kadir KILINÇ

Tez Adı

Endüstriyel Atıkların Çimento Yerine İkame Edilmesi İle Oluşturulan Beton Numunelerinin Mühendislik Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi

10

Adı-Soyadı

Caner Yahya BOYAR

Programı

Kimya Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Meryem ÇAMUR

Tez Adı

Yeni Tür Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik Özelliklerinin Araştırılması

11

Adı-Soyadı

Barış Can KÖRÜKÇÜ

Programı

Kimya Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Cemile ÖZCAN

Tez Adı

Ergene-Meriç Nehirleri ve Baraj Suyu ile Sulanan Çeltik Alanlarındaki Su, Sediment ve Pirinçteki Bazı Metal Kalıntılarının Spektroskopik Yöntemlerle Ayrıştırılması.

12

Adı-Soyadı

Cihan TORLAK

Programı

Kimya Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Cemile ÖZCAN

Tez Adı

İki Farklı Ph Ortamında Yetiştirilen Ayçiçeği Bitkisinde Herbisit Olarak Kıllanılan İmazamoks ile Ağır Metal Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

13

Adı-Soyadı

Sultan Mehtap İZMİRLİ AYAN

Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin TOYLAN

Tez Adı

Fotovoltaik Sistemin Yapay Zeka Algoritması ile Güç Tahmini

14

Adı-Soyadı

Hasanali GÖKTAŞ

Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOCABEY

Tez Adı

Türkiye’deki Hidroelektrik Santralların (HES) Pompaj Depolamalı Sistemlere Dönüştürmede Uygulanabilirliklerinin İncelenmesi

15

Adı-Soyadı

Hüseyin TARLAK

Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Evren İŞEN

Tez Adı

Elektrikli Araçlar İçin İki Yönlü Şarj Devresi Tasarımı

16

Adı-Soyadı

Engin SÜRÜCÜ

Programı

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Kadir KILINÇ

Tez Adı

Potasyum Humat İlaveli Laboratuvar Ortamında Hazırlanan Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkılar ile Üretilen Harçların Mekanik ve Durabilite Özelliklerinin İncelenmesi

17

Adı-Soyadı

Fatih GÖKSEL

Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Sena Esen BAYER KESKİN

Tez Adı

Geniş Bant Durduran İki Frekans Seçici Yüzeyin Tasarımı

18

Adı-Soyadı

Birol KOYUNCU

Programı

Kimya Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Meryem ÇAMUR

Tez Adı

2-Bromo-4,5-Dimetoksibenziloksi Sübstitüe Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi

19

Adı-Soyadı

Adem AKPINAR

Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Evren ÇAĞLARER

Tez Adı

Eğitim Binalarında Kullanılan Klima Santrallerinin Enerji Kazancı Uygulamalı Modeli

20

Adı-Soyadı

Özkan KAHVECİ

Programı

Fizik Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Serpil AKÖZCAN

Tez Adı

Ergene Nehri Havzasının Radyoaktivite Düzeyinin Belirlenmesi

21

Adı-Soyadı

Ömer KOÇHAN

Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Evren İŞEN

Tez Adı

Evsel Uygulamalar İçin Güneş Enerjisi Sisteminin Geliştirilmesi

22

Adı-Soyadı

Gamze TAŞ

Programı

Kimya Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Emel PELİT

Tez Adı

Ultrasonik Ortamda Yeni Heterohalkalı Organik Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve DPPH Radikali Giderme Aktivitelerinin Belirlenmesi

23

Adı-Soyadı

Bekir Adem ÇAKMAKÇI

Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Engin HÜNER

Tez Adı

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsünün Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi

24

Adı-Soyadı

Mürşide SEVER

Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Engin HÜNER

Tez Adı

Bobinli Fırlatıcılar için Volanlı Eksenel Akılı Sabit Mıknatıslı Motor Alternatör Sistemi Tasarımı ve 3d Manyetik Analizi

25

Adı-Soyadı

Sefer AYAN

Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin TOYLAN

Tez Adı

Sezgisel Optimizasyon Algoritması Kullanılarak Hibrit (Fotovoltaik-Rüzgar) Enerji Sistemi İçin Boyut Optimizasyonu

26

Adı-Soyadı

Hülya UYKIZ

Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Engin HÜNER

Tez Adı

Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Eksenel Akıllı Sabit Mıknatıslı Alternatörlerde Arıza Teşhisi

27

Adı-Soyadı

Behçet GÜVEN

Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZER

Tez Adı

Tekstil Terbiye Sektöründe Enerji Verimliliği Uygulama Örneği

28

Adı-Soyadı

Asena ÇİFTLİK

Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Fatih SEMERCİ

Tez Adı

Sülfonil Grubu İçeren Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi ve Fotokatalitik Etkinliklerinin Araştırılması

29

Adı-Soyadı

Yunus GÜÇLÜ

Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Fatih SEMERCİ

Tez Adı

Okzalamit Grubu ile Karbondioksite Duyarlı Yeni Metal Organik Kafeslerin Sentezi ve Gaz Adsorpsiyon Özelliklerinin Araştırılması

30

Adı-Soyadı

Yusuf ÇOLAK

Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Tez Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Engin HÜNER

Tez Adı

Eksenel Akılı Sabit Mıknatıslı Açık Oluklu Senkron (EASMAOS) Alternatörde Mıknatıs Gruplama Tekniğinin Uygulanması

 

Tez

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.