Fen Bilimleri Enstitüsü

Biten Tezler

20/07/2018 14:47:12 - 08/10/2018 14:47:12 - 393 Okunma

Adı Soyadı

Program

Tez Danışmanı

Tez Adı

Süleyman AYDIN

İnşaat Müh.

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Kanat Burak BOZDOĞAN

Çok Katlı Yapıların Sistem Kritik Burkulma Yüklerinin Diferansiyel Dönüşüm Yöntemi ile Bulunması

Sibel DURSUN

Enerji Sistemleri Müh.

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOCABEY

Biyokütle-Rüzgar-Güneş Hibrit Güç Üretim Sistemi Kullanılarak Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesinin Tekno-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi.

Zeynep Açelya KURT

Fizik

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Serpil AKÖZCAN

Radyoterapi Uygulamalarında Termolüminesans Dozimetriler ile Doz Dağılımlarının İncelenmesi

Mehlike Beste ÖZTÜRK

Fizik

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Serpil AKÖZCAN

Dereköy, Kapıkule ve Pazarkule sınır bölgeleri arasındaki topraklarda gama radyınüklid dağılımın incelenmesi ve doz dağılımının hesaplanması

Gökhan ZEKA

Enerji Sistemleri Müh.

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Engin HÜNER

Eksenel Akıllı Sabit Mıknatıslı Alternatörlerde Kutup Açısı ve Kutup Adımının Makine Performansına Etkisinin İncelenmesi

Halil MUTLUBAŞ

Enerji Sistemleri Müh.

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Ömer ÖZDEMİR

Kitosan Mikrodalga Destekli Biyodizel Üretimi

Ziya KAYI

Enerji Sistemleri Müh.

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOCABEY

Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinin Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi

Hakan KISSABOYLU

Elektrik-Elektronik Müh.

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÜSTÜNEL

Designing A Medical Training Simulation With A 6DOF Force Feedback Haptic Device In Virtual Reality Environments.

İlker TULGA

İnşaat Müh.

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Kadir KILINÇ

Endüstriyel Atıkların Çimento Yerine İkame Edilmesi İle Oluşturulan Beton Numunelerinin Mühendislik Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi

Caner Yahya BOYAR

Kimya

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Meryem ÇAMUR

Yeni Tür Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Spektroskopik Özelliklerinin Araştırılması

Barış Can KÖRÜKÇÜ

Kimya

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr.Cemile ÖZCAN

Ergene-Meriç Nehirleri ve Baraj Suyu ile Sulanan Çeltik Alanlarındaki Su, Sediment ve Pirinçteki Bazı Metal Kalıntılarının Spektroskopik Yöntemlerle Ayrıştırılması.

Cihan TORLAK

Kimya

Tezli Yüksek Lisans

Doç. Dr. Cemile ÖZCAN

İki Farklı Ph Ortamında Yetiştirilen Ayçiçeği Bitkisinde Herbisit Olarak Kıllanılan İmazamoks ile Ağır Metal Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Sultan Mehtap İZMİRLİ AYAN

Enerji Sistemleri Müh.

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin TOYLAN

Fotovoltaik Sistemin Yapay Zeka Algoritması İle Güç Tahmini

Hasanali GÖKTAŞ

Enerji Sistemleri Müh.

Tezli Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya KOCABEY

Türkiye’ deki Hidroelektrik Santralların (HES) Pompaj Depolamalı Sistemlere Dönüştürmede Uygulanabilirliklerinin İncelenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.