Fen Bilimleri Enstitüsü

Bedelli Askerlik Hk.

10/09/2018 16:27:41 - 10/09/2018 16:27:41 - 1096 Okunma

15.08.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 03.08.2018 tarihli, 30498 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2 nci maddesi ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na eklenen Geçici 55 inci madde kapsamında 21 günlük temel askerlik eğitimi maksadıyla silahaltına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmaları, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarına rastlaması durumunda mazeret hakkı verilmesi ve mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Bedelli Askerlik yapacak olan öğrencilerimizin  idari izinli sayılabilmeleri için, askerlik şubesinden aldıkları belgeyi dilekçelerine ekleyerek Enstitümüze başvuru yapması gerekmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Bedelli Askerlik

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.