Fen Bilimleri Enstitüsü

2018-2019 Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuru Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemleri

11/01/2019 12:28:58 - 11/01/2019 12:28:58 - 1599 Okunma

Enstitümüz 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru Sonuçları https://obs.klu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/ adresinde ve aşağıdaki listede açıklanmıştır. Kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler aşağıda belirtilen gerekli evraklarla 14-17 Ocak 2019 tarihlerinde şahsen ve/veya noter vekâleti ile kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. 

Kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerin öğrenim ücretlerini (1.750,00 ), Ziraat Bankası ATM’lerinden listede belirtilen öğrenci numaralarına yatırmaları gerekmektedir.

Başvuru Sonuçları

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Önemli Notlar:

1- Kesin kayıt işlemleri şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracılığı ile enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır.  Posta yolu ile kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

2- Kesin kayıt sırasında; öğrencilerin istenilen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmesi zorunludur. Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz edemeyenler ile online olarak başvuru bilgileriyle alınan belgeler arasında farklılıklar bulunan adayların kesin kayıt işlemi yapılmaz, gerçek dışı bilgilere göre kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin kayıtları silinir.

3- Kesin kayıt işlemleri sırasında istenilen evrakların asılları ibraz edildiği takdirde adayların yanında bulunduracakları ilgili belgelerin birer adet fotokopileri enstitümüz tarafından onaylanarak kabul edilecektir.

4- Kayıt hakkı kazanıp da kesin kayıt dönemi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, bir defaya mahsus olmak üzere, 18 Ocak 2019 tarihi mesai bitimi itibariyle boş kalan kontenjanlar yayınlanacak olup; yedek adaylar 21 Ocak 2019 tarihinde kesin kayıt yaptırabilecektir. (Yedek olarak ilan edilen adaylar, istenilen belgelerle enstitümüze gelerek başvuru yapmalıdırlar.)

 

Kesin Kayıt İşlemleri için Gerekli Belgeler:

  1. Lisansüstü Ön Kayıt Formu (başvuru sisteminden alınacak olan form, imzalı),
  2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı/noter onaylı sureti  ve 1 adet fotokopisi),
  3. Lisans Transkript Belgesi (aslı/noter onaylı sureti  ve 1 adet fotokopisi),
  4. T.C. Kimlik Kartı (aslı ve 1 adet fotokopisi),
  5. 5 adet vesikalık fotoğraf,
  6. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı),
  7. Askerlik İşlemleri Başvuru Formu (Tıklayınız).

(Aslı istenilen belgelerin fotokopisi enstitümüzce onaylandıktan sonra asılları geri verilecektir.)

2018-2019 Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuru

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.