Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez Savunma Sınavı ve Mezuniyet İşlemleri

03/09/2019 09:48:06 - 27/09/2019 09:48:06 - 1872 Okunma

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi tez savunma sınavları 16.09.2019-27.12.2019 tarihleri arasında, Bahar Dönemi tez savunma sınavları ise 27.01.2020-17.07.2020 tarihleri arasında yapılacak olup, tezini tamamlayan öğrencilerimizin tezlerini aşağıda belirtilen formlarla birlikte en geç güz dönemi için 05.12.2019 tarihine kadar, bahar dönemi için 25.06.2020 tarihine kadar Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Tez Danışmanları ve öğrencilerin aşağıdaki iş ve işlemleri takip etmeleri gerekmektedir.

1- Enstitümüz lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerimizin, tezlerinin şekil şart açısından uygunluğunun kontrolü ve intihal raporu alınması işlemleri, Arş. Gör. Dr. Berna AKGENÇ tarafından yürütülmektedir. Tez savunma sınavına girecek olan öğrencilerimiz tezlerinin şekil şart açısından uygunluğunun kontrolünü aşağıda yer alan gün ve saat aralığında yaptırabilirler.

Tez kontrol gün ve saatleri:

Perşembe, 10.00-17.00 (Fen-Edebiyat Fakültesi, 111 Numaralı Oda) (Tez kontrolü öncesinde berna.akgenc@klu.edu.tr mail adresinden randevu alınmalıdır.)

2- İntihal Yazılım Programı Raporu, Kırklareli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından sağlanan Turnitin İntihal Tespit Programı kullanılarak, Fen Bilimleri Enstitüsü görevlisi tarafından alınır.

3- Teze ait intihal raporunun alınabilmesi için, tez çalışmasını tamamlayan öğrenci; tezini,  tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte tezi, “Tezin Kapak Sayfası, Özet, Abstract, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç Bölümleri”nden oluşacak şekilde tek bir word dosyası (.doc veya .docx) olarak fbetez@klu.edu.tr adresine ekli dosya olarak gönderir.

4- Oluşturulan intihal raporunda yer alan benzerlik oranı toplamda %20’yi geçmemelidir.

5- Öğrenci tezini 1 adet spiralli dosya olarak, şekil ve şart açısından kontrolü için enstitü görevlisine teslim eder.

6- Şekil şart açısından eksiği bulunmayan ve yukarıda belirtilen oranı geçmeyen öğrencilerin tez savunma sınav jürileri,Tez Çalışması İntihal Raporu Uygunluk Yazısı”, “Lisansüstü Yayın Koşulu Bildirim Formu”, “Yüksek Lisans Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu / Doktora Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu ve Sınav Tarihi Tebliğ Formunun ıslak imzalı olarak enstitüye teslim edilmesi durumunda jüri üyeleri oluşturulur. (Tez savunma sınavı, ilgili belgelerin jüri üyelerine teslim edilmesinden sonra en erken 7 gün en geç 1 ay içerisinde yapılır.)

7- Tez savunma sınav jürilerinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmasından sonra öğrenci, Enstitüden jüri üyesi görevlendirme yazılarını ve “Tez Savunma Sınavı Jüri Üyelerine Tez Teslim ve Görevlendirme Yazısı Tebliğ Tutanağı”nı teslim alıp, tezlerin 1 adet kopyasını her bir jüri üyesine imza karşılığında teslim ederek ilgili tutanağı Enstitüye teslim eder.

8- Tez savunma sınavı yapılan öğrencinin durumu 3 (üç) iş günü içerisinde “Yüksek Lisans Tez Savunması Sınav Tutanağı / Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı” ile Enstitüye bildirilir.

9- Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci aşağıda yer alan belgeleri 1 ay içerisinde Enstitüye teslim eder.

  • Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden alınacak 2 adet “Tez Veri Giriş Formu”
  • 3 adet CD (Ulusal Tez Merkezinden alınan referans numarası dosya adı olacak şekilde tez “.pdf” formatında CD’ye kaydedilir (örnek: referans no.pdf)),
  • 3 adet ciltlenmiş tez (“Tez Teslim ve Yayımlama İzin Formu” ile Tez ve CD’lerden 1’er adet Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir.),
  • Mezuniyet ve Tez Teslim Formu” ve “İlişik Kesme Belgesi”,
  • Öğrenci kimliği.

10- Öğrenciye, tüm belge ve evrakları Enstitüye teslim ettiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerinde geçici mezuniyet belgesi hazırlanarak teslim edilir.

 

Tez Savunma Sınavı Mezuniyet

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.