Fen Bilimleri Enstitüsü

Formlar

25/10/2019 11:18:47 - 25/10/2019 11:18:47 - 354 Okunma

GENEL FORMLAR

ENO.FR.001-Askerlik İşlemleri Formu

ENO.FR.002-Mazeretli Ders Kayıt Formu

ENO.FR.003-Ders Muafiyet Talebi Dilekçesi

ENO.FR.004-Mazeret Sınavına Katılma Dilekçesi

ENO.FR.005-Sınav Sonucuna İtiraz Dilekçesi

ENO.FR.006-Farklı Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Formu

ENO.FR.007-Araştırma İzin Formu

ENO.FR.008-Kayıt Dondurma Dilekçesi

ENO.FR.009-Kayıt Sildirme Dilekçesi

ENO.FR.010-İlişik Kesme Belgesi

BAŞVURU FORMLARI

ENO.FR.011-Yatay Geçiş Başvuru Formu

ENO.FR.012-Yabancı Uyruklu Başvuru Formu

ENO.FR.013-Özel Öğrenci Başvuru Formu

EABD VE ÖĞRETİM ÜYELERİ FORMLARI

ENO.FR.014-Yeni Öğrenci Talep Formu

ENO.FR.015-Bilim ve Mülakat Sınavı Jüri Belirleme Formu

ENO.FR.016-Yeni Ders Öneri Formu

ENO.FR.017-Ders Programı

ENO.FR.018-Muafiyet ve Ders Saydırma Formu

ENO.FR.019-Lisansüstü Ders Değerlendirme Formu

ENO.FR.020-Lisansüstü Not Düzeltme Formu

ENO.FR.021-Misafir Öğrenci Başarı Durumu Formu

ENO.FR.022-Üniversite Dışından Gelen Öğretim Üyeleri Yolluk Yevmiye İstem Dilekçesi

ENO.FR.023-Tez Danışmanı Uygun Görüş Yazısı

ENO.FR.024-Tez Kontrol Formu

ENO.FR.025-Sınav Tarihi Tebliğ Formu

FBE.FR.001-Tez Çalışması İntihal Raporu Uygunluk Yazısı

PROGRAMLARIN ORTAK FORMLARI

ENO.FR.026-Tez Danışmanı Öneri Formu

ENO.FR.027-Eş Danışman Öneri Formu

ENO.FR.028-Danışman Değişikliği Öneri Formu

ENO.FR.029-Tez Öneri ve Değişiklik Formu

ENO.FR.030-Mezuniyet ve Tez Teslim Formu

DOKTORA FORMLARI

ENO.FR.031-Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

ENO.FR.032-Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Belirleme Formu

ENO.FR.033-Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

ENO.FR.034-Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Formu

ENO.FR.035-Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Formu

ENO.FR.036-Doktora Tez İzleme Komitesi Belirleme Formu

ENO.FR.037-Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu

ENO.FR.038-Doktora Tez İzleme Sınav Tutanağı

ENO.FR.039-Doktora Yayın Koşulu Bildirim Formu

ENO.FR.040-Doktora Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu

ENO.FR.041-Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı

ENO.FR.042-Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Tez Değerlendirme Formu

TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

ENO.FR.043-Yüksek Lisans Tez Teslim ve Tez Savunma Jürisi Belirleme Formu

ENO.FR.044-Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı

ENO.FR.045-Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Tez Değerlendirme Formu

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

ENO.FR.046-Yüksek Lisans Proje Danışmanı Öneri Formu

ENO.FR.047-Yüksek Lisans Proje Konusu Öneri ve Değişiklik Formu

ENO.FR.048-Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu

ENO.FR.049-Yüksek Lisans Dönem Projesi Teslim Formu

Formlar

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.