Fen Bilimleri Enstitüsü

Genel Bilgiler-Misyon-Vizyon

15/08/2014 11:25:43 - 06/11/2017 11:25:43 - 8604 Okunma

GENEL BİLGİLER

Enstitümüz 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Fizik Anabilim dalına tezli yüksek lisans öğrencisi alarak aktif olarak çalışmalarına başlamıştır. Bugün itibarı ile Enstitümüz örgün öğretimde Fizik, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Kimya, Makine Mühendisliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere 7 anabilim dalında, 7 tezli yüksek lisans, 1 tezsiz yüksek lisans ve 1 doktora programı ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.

MİSYON

  • Fen ve Mühendislik alanında nitelikli araştırmacılar ve bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip, topluma ve çevreye saygılı bireyler yetiştirilmesi için gereken eğitim programlarının sürekli geliştirilmesini, değerlendirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak,
  • Yabancı uyruklu öğrencilerin enstitümüzde eğitim görmeleri için gerekli düzenlemeleri, tanıtım vb. çalışmaları yapmak,
  • Tüm programlarda eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak,
  • Uluslararası gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını teşvik etmek ve organizasyonunu sağlamak,
  • Teori ile pratiği kaynaştırıp sanayinin ve toplumun problemlerine etkin çözümler üretmek,
  • Dünya standartlarında bilimsel üretim gerçekleştirmek.

VİZYON 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Anabilim Dalları tarafından oluşturulan kriterlerle yüksek standartlarda öğrenci kabulünü destekler. Disiplinlerarası iletişimi ve eş güdümü sağlayarak, söz konusu programların oluşturulmasını destekler. Ülkemizin sanayisini olumlu yönde etkileyecek ve ülkeye fayda sağlayacak, bilim ve teknoloji politikaları ile ilgili projeleri destekler ve bu konuda yeni programlar açar ya da mevcut programları revize eder. Türkiye’nin lisansüstü düzeyde en iyi eğitimi veren ve araştırma olanaklarına sahip üstün nitelikli ve aldığı eğitimin mesleğini ve yaşam kalitesini geliştireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlayan, yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmalarını artırarak sürdüren saygın bir kurum olma yönünde çaba sarf eder.

Kırklareli Üniversitesi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.