Fen Bilimleri Enstitüsü

2017-2018 Güz Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans Ve Doktora Programları Başvuru Sonuçları Ve Kesin Kayıt İşlemleri

25/08/2017 15:57:29 - 06/09/2017 15:57:29 - 4793 Okunma

2017-2018 Güz Dönemi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuru sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Fizik Doktora Programı

Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı

Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

 

2017-2018 Akademik Yılı lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların  05.09.2017 – 08.09.2017  tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte enstitümüz öğrenci işleri bürosunda kesin kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. 

 

Önemli Notlar:

1- Kesin kayıt işlemleri şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracılığı ile enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır.  Posta yolu ile kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

2- Kesin kayıt sırasında; öğrencilerin istenilen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmesi zorunludur. Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz edemeyen enstitümüze online olarak başvuru bilgileriyle, alınan belgeler arasında farklılıklar bulunan adayların kesin kayıt işlemi yapılmaz, gerçek dışı bilgilere göre kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin kayıtları silinir.

3- Kesin kayıt işlemleri sırasında istenilen evrakların asılları ibraz edildiği takdirde adayların yanında bulunduracakları ilgili belgelerin birer adet fotokopileri enstitümüz tarafından onaylanarak kabul edilecektir.

4- Kayıt hakkı kazanıp da kesin kayıt dönemi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, bir defaya mahsus olmak üzere, 08.09.2017 tarihinde boş kalan kontenjanlar yayınlanacak olup; yedek adaylar 11.09.2017-12.09.2017 tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecektir. (Yedek olarak ilan edilen adaylar, istenilen belgelerle enstitümüze gelerek başvuru yapmalıdırlar.)

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Lisansüstü Önkayıt Formu (Erkek Adaylar İçin) (Tıklayın)
 2. Lisansüstü Önkayıt Formu (Bayan Adaylar İçin) (Tıklayın)
 3. Lisans diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti (Evrağın aslı görülmek şartıyla sadece fotokopisi alınacaktır.),
 4. Transkript Belgesi (Aslı veya noter onaylı sureti),
 5. Yurtdışından Mezun Olanların Yükseköğretim Kurulundan Almış Oldukları Denklik Belgesi (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)
 6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi çıktısı,
 7. Nüfus cüzdanı (Aslı ve 1 adet fotokopisi),
 8. Hizmet Belgesi (Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda Araştırma Görevlisi ve/veya ÖYP Kapsamında görev yapanlar getireceklerdir.)
 9. 5 adet vesikalık fotoğraf.
 10. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı),
 11. Askerlik İşlemleri Başvuru Formu (Tıklayınız.)
 12. Askerlik İşlemleri Beyanı (Tıklayınız.)

DOKTORA PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Lisansüstü Önkayıt Formu (Erkek Adaylar İçin) (Tıklayın)
 2. Lisansüstü Önkayıt Formu (Bayan Adaylar İçin) (Tıklayın)
 3. Lisans diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti  (Evrağın aslı görülmek şartıyla sadece fotokopisi alınacaktır.)
 4. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti (Evrağın aslı görülmek şartıyla sadece fotokopisi alınacaktır.)
 5. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
 6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi Çıktısı
 7. Yabancı dil durumunu belirtir belge
 8. Nüfus cüzdanı (Aslı ve 1 adet fotokopisi),
 9. Hizmet Belgesi (Herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda Araştırma Görevlisi ve/veya ÖYP Kapsamında görev yapanlar getireceklerdir.)
 10. 5 adet vesikalık fotoğraf.
 11. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı),
 12. Askerlik İşlemleri Başvuru Formu (Tıklayınız.)
 13. Askerlik İşlemleri Beyanı (Tıklayınız.)
Lisansüstü Başvuru

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.