Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilimsel Hazırlık Programlarında Başarısızlık Sebebiyle Kaydı Silinen Öğrenci Listesi

07/09/2017 09:52:22 - 07/09/2017 09:52:22 - 1478 Okunma

Enstitümüz Yönetim Kurulu'nun 10.08.2017 tarih ve 2017/13 sayılı toplantısının kararı gereği, yüksek lisans programlarında Bilimsel Hazırlık statüsünde öğrenim gören ve azami öğrenim süreleri içerisinde başarısız olan öğrencilerin transkriptleri görüşülerek; aşağıda öğrenci numarası, adı-soyadı ile kayıtlı olduğu programı yazılı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 30. Maddesinin 4. fıkrası “Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez” hükmü ile Üniversitemiz Senatosunun 21.07.2016 tarih 76/3 toplantı sayılı karar eki ile kabul edilen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne ilişkin Uygulama Esaslarının 2. Maddesi gereği enstitümüz ile ilişiklerinin kesilmesine ve Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 59. Maddesi gereği bu kararın enstitü internet sayfasında ilan edilmesine adı geçenlere ayrıca bir tebligat yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Sıra No

Öğrenci No

Adı-Soyadı

Anabilim Dalı

1

1128201005

Anıl Gözde ÇETİNEL

Fizik

2

1168201107

Görkem AYGÜN

Fizik

3

1148202109

Nurullah Tutku ARSLAN

İnşaat Mühendisliği

4

1148202111

Erdal AYDEMİR

İnşaat Mühendisliği

5

1148202112

Zuhal AKAN

İnşaat Mühendisliği

6

1158202101

Seher GÖRMEZ

İnşaat Mühendisliği

7

1158202102

Eda GİRGİN

İnşaat Mühendisliği

8

1168202116

Özge DEMİREL

İnşaat Mühendisliği

 
Bilimsel Hazırlık

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.