Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez Savunma Sınavına Girecek Olan Öğrencilerimizin Dikkatine

30/05/2019 17:01:59 - 08/07/2019 17:01:59 - 690 Okunma

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi tez savunma sınav tarihleri 04.02.2019-19.07.2019 tarihleri arasında yapılacak olup, tezini tamamlayan öğrencilerimizin tezlerini aşağıda belirtilen formlarla birlikte en geç 03.07.2019 tarihine kadar Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Tez Danışmanları ve öğrencilerin aşağıdaki iş ve işlemleri takip etmeleri gerekmektedir.

1- Enstitümüz lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerimizin, Tezlerinin şekil şart açısından uygunluğunun kontrolü işlemi, Arş. Gör. Dr. Berna AKGENÇ tarafından yürütülmektedir. Tez savunma sınavına girecek olan öğrencilerimiz tezlerinin şekil şart açısından uygunluğunun kontrolünü aşağıda yer alan gün ve saat aralığında yaptırabilirler.

Tez kontrol gün ve saatleri:

Perşembe, 10.00-17.00 (Fen-Edebiyat Fakültesi, 111 Numaralı Oda) (Tez kontrolü öncesinde berna.akgenc@klu.edu.tr mail adresinden randevu alınmalıdır.)

2- İntihal Yazılım Programı Raporu öğrencinin danışmanı tarafından, Kırklareli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından sağlanan "Turnitin” İntihal tespit programı kullanılarak alınır (Oluşturulan intihal raporunda yer alan intihal yüzdelik oranı toplamda %20’yi geçmemelidir.).

3- Öğrenci, “Tez Kontrol Formu”, "İntihal Taahhütnamesi", “Yayın Koşulu Bildirim Formu”, “Tez Teslim ve Tez Savunma Sınavı Jürisi Belirleme Formu” ve “Sınav Tarihi Tebliğ Formu”nu Enstitüye teslim eder (Tez savunma sınavı, ilgili belgelerin jüri üyelerine teslim edilmesinden sonra en erken 7 (yedi) gün en geç 1 (bir) ay içerisinde yapılır.).

4- Tez savunma sınav jürilerinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmasından sonra öğrenci, Enstitüden jüri üyesi görevlendirme yazılarını ve Tez Savunma Sınavı Jüri Üyelerine Tez Teslim ve Görevlendirme Yazısı Tebliğ Tutanağı”nı teslim alıp, tezlerin 1 adet kopyasını her bir jüri üyesine imza karşılığında teslim ederek ilgili tutanağı Enstitüye teslim eder.

5- Tez savunma sınavı yapılan öğrencinin durumu 3 (üç) iş günü içerisinde “Tez Savunması Sınav Tutanağı” ile Enstitüye bildirilir.

6- Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci aşağıda yer alan belgeleri 1 ay içerisinde Enstitüye teslim eder.

  • Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nden alınacak 2 adet “Tez Veri Giriş Formu”
  • 3 adet CD (Ulusal Tez Merkezinden alınan referans numarası dosya adı olacak şekilde tez “.pdf” formatında CD’ye kaydedilir (örnek: referans no.pdf)),
  • 3 adet ciltlenmiş tez (Tez Teslim ve Yayımlama İzin Formu” ile Tez ve CD’lerden 1’er adet Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir.),
  • Tez Teslim Formu (Mezuniyet)” ve “İlişik Kesme Belgesi”,
  • Öğrenci kimliği.

7- Öğrenciye, tüm belge ve evrakları Enstitüye teslim ettiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerinde geçici mezuniyet belgesi hazırlanarak teslim edilir.

Tez Savunma Mezuniyet

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.