Fen Bilimleri Enstitüsü

2019-2020 Güz Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemleri

03/07/2019 15:27:52 - 10/07/2019 15:27:52 - 1348 Okunma

Enstitümüz 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru Sonuçları aşağıdaki listede yer almaktadır. Kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler aşağıda belirtilen gerekli evraklarla 16-23 Temmuz 2019 tarihlerinde şahsen ve/veya noter vekâleti ile kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. 

Kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerin öğrenim ücretlerini (1.750,00 ), Ziraat Bankası ATM’lerinden listede belirtilen öğrenci numaralarına yatırmaları gerekmektedir.

Başvuru Sonuçları

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Önemli Notlar:

1- Kesin kayıt işlemleri şahsen veya noterden vekâletname verilen kişi aracılığı ile enstitü öğrenci işlerinde yapılacaktır.  Posta yolu ile kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

2- Kesin kayıt sırasında; öğrencilerin istenilen belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz etmesi zorunludur. Kesin kayıt sırasında belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ibraz edemeyenler ile online olarak başvuru bilgileriyle alınan belgeler arasında farklılıklar bulunan adayların kesin kayıt işlemi yapılmaz, gerçek dışı bilgilere göre kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin kayıtları silinir.

3- Kesin kayıt işlemleri sırasında istenilen evrakların asılları ibraz edildiği takdirde adayların yanında bulunduracakları ilgili belgelerin birer adet fotokopileri Enstitümüz tarafından onaylanarak kabul edilecektir.

 

Kesin Kayıt İşlemleri için Gerekli Belgeler:

1. Lisansüstü Ön Kayıt Formu (başvuru sisteminden alınacak olan form, imzalı),

2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı/noter onaylı sureti  ve 1 adet fotokopisi),

3. Lisans Transkript Belgesi (aslı/noter onaylı sureti  ve 1 adet fotokopisi),

4. T.C. Kimlik Kartı (aslı ve 1 adet fotokopisi),

5. 3 adet vesikalık fotoğraf,

6. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı),

7. Askerlik İşlemleri Başvuru Formu (Tıklayınız).

(Aslı istenilen belgelerin fotokopisi enstitümüzce onaylandıktan sonra asılları geri verilecektir.)

 

2019-2020 Güz Dönemi Lisansüstü Başvuru İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.